Lektori

Predstavujeme sa...

 

       

MICHAELA je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovala pre zahraničnú právnickú kanceláriu v Bratislave a pre PR agentúru v Londýne. Momentálne sa venuje móde.

 

 

 

Dominika

 

DOMINIKA ešte študuje na vysokej škole v Košiciach. Je absolventkou strednej pedagogickej školy, rok pracovala ako učiteľka v anglickej materskej škôlke. Spieva v kapele a skladá hudbu.

 

 

 

IGOR zasvätil svoj život čínštine, ktorú vyštudoval spolu s medzikultúrnou komunikáciou na Komenského univerzite v Bratislave. Je lektorom angličtiny a čínštiny a prekladateľom. S manželkou majú jednu dcérku. 

 

 

Eva

 

EVA je Igorovou manželkou. Má titul Mgr. v odbore anglický jazyk a hudobná výchova. Už počas štúdia na konzervatóriu sa venovala téme formovania osobnosti pomocou hudby. Praktické skúsenosti získala pri práci s deťmi v materských školách, s dorastom v záujmových skupinách a táboroch.

 


Anka

 

ANNA vyštudovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Filozofickej fakulte učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - náuka o spoločnosti. Je vydatá a má dve dcéry. Je trénerkou vo fitness a kulturistike.

 

 

Jozef

 

JOZEF má pedagogické vysokoškolské vzdelanie. Absolvoval aj rodičovskú dovolenku. Pracoval v detskom domove. Baví ho prednášanie i príroda.

 

 

 

 

 

Katka

 

KATARÍNA má titul magistra v odbore pedagogika - špecializácia andragogika - vzdelávanie dospelých, ktorý získala na Karlovej univerzite v Prahe. Pracovala s Rómami i s utečencami. Je vydatá a má jedno dieťa. 

 

 

Anna

 

ANNA študovala hudbu v Ríme a na konzervatóriu v Bratislave v odbore flauta. Je slobodná. Záľubu má v lietaní.

 

 

 

 

VERONIKA má ukončené magisterské štúdium v odbore náuka o rodine na Trnavskej univerzite v Bratislave. Dlhšie pracovala na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku štátnych sociálnych dávok. Je slobodná.

 

 

 

 

 

VIERA získala tituly Mgr. a PhD v odbore sociálna práca. Stará sa o dieťa z detského domova, ktoré má v pestúnskej starostlivosti. Je vydatá a má 2 deti.

 

 

 

 

 

 

 

ZDENKA má ukončené magisterské štúdium v odbore sociálna práca s deťmi a mládežou na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Venuje sa svojej veľkej rodine.