O nás

 

Progress Education

je nezávislé občianske združenie, ktoré nie je asociované so žiadnou politickou stranou, ideológiou, korporáciou, cirkvou či sektou. Je financované z dobrovoľných príspevkov.  pomoc

 

Toto sú ciele združenia - povzbudzovať mladých:

1.) k uvedomeniu si svojej dôstojnosti, svojich práv a slobôd

2.) k zodpovednosti za svoj život a osobnostný potenciál

3.) k aktívnemu angažovaniu sa pre dobro spoločnosti

 

Činnosť Progress Education môžete podporiť svojim štedrým príspevkom na čísle účtu

IBAN: SK04 0900 0000 0050 3949 2826

Vopred Vám ďakujeme.