Programy

 

Tieto programy tvoria súčasť Progressive Education, ktoré Progress Education ponúka:

 

  • vzdelávanie o ľudskej sexualite
  • mediálna výchova
  • zdravý životný štýl a životospráva
  • prevencia násilia a osobná bezpečnosť
  • globálne občianstvo
  • trvalo udržateľný rozvoj a životné prostredie
  • spotrebiteľské práva
  • zmysel života a životné ciele
  • rodová rovnosť
  • duševné zdravie a závislosti