Referencie

Zoznam škôl, ktoré už spolupracujú s ProEdu:

zazitkova prezentacia

Gymnázium pre nadané deti, Bratislava

SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves

Obchodna akadémia, Stará Ľubovňa

Spojená škola, Opatovská, Košice

SPŠ stavebná, Veľká Okružná, Žilina

SOŠ podnikania, Sasinkova, Žilina

SOŠ, Svätoplukova, Bratislava

Obchodná akadémia, Topolčany

Stredná priemyselná škola, Myjava

Spojená škola, Beethovenova, Trnava

SPŠ stavebná, Trnava

SOŠ elektrotechnická, Trnava

Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky

Stredná zdravotná škola, Lučenec
Obchodná akadémia, Lučenec
Gymnázium, Lučenec

Súkromná SOŠ, Bytča

Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš

Praktická škola, Liptovský Mikuláš

SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš

Gymnázium, Púchov

Súkromná SOŠ spol. stravovania, Žilina

Praktická škola SŠ, Malacky

Bilingválne gymnázium, Galanta

Gymnázium, Vrbové

SOŠ-IT, Hlinícka, Bratislava

SOŠ poľnoh. a služieb, Levice

Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda

Súkr. SOŠ, Šamorín

Hotelová akadémia, Šamorín

SOŠ, Komenského, Trnava

ZŠ A. Kubinu, Trnava

Gymnázium, Pankúchova, Bratislava

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova, Bratislava

Cyklická škola, Trnava

Gymnázium J. Hollého, Trnava

Gymnázium, Modrá