Vitajte

   

    Vitajte na stránke občianskeho združenia Progress Education!

 

    ProEdu má za cieľ napomôcť vzdelávaniu mladých, ktoré ich v živote posunie dopredu, nielen k profesii, ale k naplnenému šťastnému životu. Mladá generácia tak môže posunúť dopredu celú spoločnosť a to nielen v technológiách, ale predovšetkým v zodpovednosti.

    To, že ste zasurfovali práve sem, nie je náhoda. Aj Vy môžete zohrať významnú rolu v dosiahnutí tohto poslania ProEdu. Pevne verím, že neostanete ľahostajní.

    Vám aj mne záleží na mladom človeku, ktorý to v dnešnom svete má v niečom ľahšie, no v inom ťahšie. Mladosť je obdobie očakávaní a túžob, ktoré sa môžu naplniť alebo stroskotať. Koľko mladých na ceste životom stroskotá, poznačí život všetkých nás. Spoločnosť totiž formujú príbehy jednotlivcov, nielen ich úspechy a neúspechy, ale aj ich šťastie a nešťastie, ich nadšenie i sklamanie, ich zodpovednosť i nevšímavosť, ich obetavosť i egoizmus.

    Už niekoľko desaťročí transformujeme našu spoločnosť. Skutočná transformácia sa môže odohrať priamo v nás, ak dokážeme transformovať seba tak, aby naše okolie bolo pozitívne ovplyvnené. Ak nestratíme ideály, môžeme transformovať ľudí a svet okolo nás. Nájsť túto silu v sebe potrebuje každý mladý človek, aby sa cítil užitočný a jeho život mal zmysel.

    ProEdu ponúka pomocnú ruku mladým prostredníctvom inštitúcií, ktoré poskytujú formálne a neformálne vzdelávanie a osvetu. Programy ProEdu majú ambíciu formovať mladých v oblastiach potrebných viac pre život ako pre profesiu (tá je doménou škôl). Prvým z programov zameraných na podporu zdravého, šťastného a zodpovedného životného štýlu, ktoré ProEdu ponúka je Výchova k manželstvu a rodičovstvu v súlade s osnovami Ministerstva školstva SR.

    Ďalšie programy, v ktorých priebežne školíme lektorov a už čoskoro ponúkneme školám i ďalším inštitúciam, uvádzame na stránke Programy. Cieľom nie je suplovať školu, ale synergicky dopĺňať to, čo pre rôzne dôvody vo vzdelávaní absentuje. Za týmto účelom sa nám podarilo zostaviť úžasný tím atraktívnych, vzdelaných a uvedomelých mladých ľudí, ktorí vo všetkých regiónoch Slovenska chcú s nasadením navigovať mladých správnym smerom.

    Ďakujem za Váš záujem a prejavenú dôveru.

 

 

 

 

Mgr. Ivana Pločicová

predsedníčka